Start Jakość gazu Historia Oddziały SIPTNIG Kontakt Archiwum Zaloguj  
 
 
Organizacja
Czwartek, 30/06/2011 - 11:06:39

SITPNiG jest kontynuatorem polskich naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej, takich jak:

 • Krajowe Towarzystwo Naftowe (Lwów 1877-1939), utworzone z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza - twórcy przemysłu naftowego,
 • Związek Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych (Borysław 1904-1939),
 • Stowarzyszenie Polskich inżynierów Przemysłu Naftowego (Borysław 1926-1939).

Stowarzyszenie utworzone zostało po II wojnie światowej 8 marca 1946 r. w Krakowie.

Posiada osobowość prawną i jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 000090824. Działa w oparciu o Statut uchwalony przez XXXII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG dnia 19.10.2000 r.

Celem SITPNiG jest wykorzystanie potencjału środowiska inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego dla dobra gospodarki narodowej i członków Stowarzyszenia. Cele statutowe SITPNiG osiąga m.in. poprzez:

 1. podnoszenie kultury, etyki i kwalifikacji zawodowych i pobudzanie aktywności twórczej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego,
 2. inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego poprzez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów i wystaw technicznych oraz narad naukowo-technicznych i czuwanie nad wykonaniem podjętych na nich uchwał i wniosków,
 3. szerzenie wiedzy i kultury technicznej, popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i organizacyjnych oraz historii przemysłu naftowego i gazowniczego,
 4. opracowywanie wytycznych technicznych i współdziałanie przy ustalaniu państwowych i branżowych norm technicznych oraz branżowych aktów prawnych,
 5. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami naukowymi i zapleczem naukowo-technicznym przemysłu naftowego i gazowniczego oraz szkołami,
 6. wymianę doświadczeń naukowych i technicznych z innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Organizowanie wycieczek szkoleniowo-technicznych i poznawczych krajowych i zagranicznych,
 7. podwyższanie zawodowych kwalifikacji członków oraz nie zrzeszonych w SITPNiG pracowników przemysłu naftowego i gazowniczego poprzez prowadzenie różnych form działalności szkoleniowej, jak kursy, odczyty, seminaria, itp.,
 8. wydawanie publikacji ("Wiadomości Naftowe i Gazownicze", "Wiek Nafty" rozpowszechnianie informacji naukowo-technicznych wśród inżynierów i techników i popularyzacja wiedzy technicznej,
 9. organizowanie i prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego, innej działalności gospodarczej oraz opracowywanie opinii technicznych,
 10. opiniowanie, nadawanie i współudział w przyznawaniu uprawnień zawodowych w oparciu o obowiązujące przepisy,
 11. ochronę zabytków techniki, organizowanie i prowadzenie muzeów przemysłu naftowego i gazowniczego.« powrót

Polecamy:
Regulaminy
Zarząd Oddziału SITPNIG
Rys historyczny
Statut
Jak zostać członkiem
Organizacja
Koła przy SITPNIG Gdańsk
Inne stowarzyszenia
Warto zwiedzić
Linki
Galeria zdjęć
Jakość gazu
Stopka redakcyjna:
Archiwum artykułów
Statystyki
Stopka redakcyjna
Humor
Najnowsze artykuły:
19/09/2016 - 07:46
...
18/04/2016 - 05:42
PBG podpisało aneks z pozostałymi spółkami, które tworzą konsorcjum realizujące kontrakt na budowę terminalu LNG w Świnoujści...
17/04/2016 - 16:52
Niedzielne referendum we Włoszech w sprawie propozycji zniesienia automatycznego przedłużania koncesji na wydobycie ropy naft...
15/04/2016 - 02:47
Prawie sto podmiotów zgłosiło projekty w inicjatywie PGNiG Termika zatytułowanej „Otwarte innowacje dla gospodarki o ob...
14/04/2016 - 09:33
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Grupa Azoty zawarły nową umowę na sprzedaż paliwa gazowego. Na podstawie umowy r...
Partnerzy:
Co na to Murphy?
Po opanowaniu obszaru nie zapomnij powiadomić o tym przeciwnika.

 
  Start   Archiwum publikowanych artykułów   Jakość gazu   Regulaminy   Rys historyczny   Zarząd Oddziału SITPNIG   Oddziały SIPTNIG   Statut   Jak zostać członkiem
Organizacja   Koła przy SITPNIG Gdańsk   Inne stowarzyszenia   Warto zwiedzić   Linki   Galeria zdjęć   Kontakt  
SITPNiG   Pomorska Spółka Gazownictwa   CP Energia   LOTOS   PGNiG   Wirtualny Nowy Przemysł  

© 2007-2012 SITPNiG - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Gdańsk

Realizacja: 4mpproject.pl