Start Jakość gazu Historia Oddziały SIPTNIG Kontakt Archiwum Zaloguj  
 
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - oddział Gdańsk

Witamy na oficjalnej witrynie Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Gdańsk.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemyslu Naftowego i Gazowniczego, zwane dalej w skrócie "SITPNiG" jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych. SITPNiG stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego.
Jesteś 142419 gościem tego serwisu.
Prezentujemy 1720 artykułów z branży gazowniczej, paliwowej, energetycznej i przemysłowej! ZAPRASZAMY!!!
Ostatnia aktualizacja 19/09/2016.

Wiadomość
Poniedziałek, 19/09/2016 - 07:46:13

W dniu 14 października br. organizowane jest spotkanie integracyjne SITPNiG O/Gdańsk.
Zarząd Stowarzyszenia Oddział w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.Więcej informacji w załączonym pliku po zalogowaniu.« powrót

Wiadomość
Poniedziałek, 18/04/2016 - 05:42:32
logo_wnp.jpgPBG podpisało aneks z pozostałymi spółkami, które tworzą konsorcjum realizujące kontrakt na budowę terminalu LNG w Świnoujściu. Aneks ma zmniejszyć ekspozycję PBG na ewentualne ryzyka związane z inwestycją.

- Na mocy powołanego aneksu, PBG ograniczyło swoją ekspozycję na ewentualne negatywne ryzyka kontraktowe, w tym zostało zwolnione z obowiązku bieżącego finansowania realizacji kontraktu w ramach konsorcjum oraz ograniczyło swój udział w potencjalnej stracie - podało PBG.

Jak dodało, strony uzgodniły, że do zakończenia kontraktu pozostali konsorcjanci przejmą bezpośrednie zarządzanie kontraktem.

Więcej informacji na stronie: www.wnp.pl.« powrót

Wiadomość
Niedziela, 17/04/2016 - 16:52:59
logo_gazsystem.jpgNiedzielne referendum we Włoszech w sprawie propozycji zniesienia automatycznego przedłużania koncesji na wydobycie ropy naftowej i gazu z dna Adriatyku jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Wyniosła ona 29 procent - podano po zamknięciu lokali.

Aby referendum było ważne, musiałoby w nim wziąć udział ponad 50 procent uprawnionych do głosowania.

Za głosowaniem na "tak", czyli stopniowym wygaśnięciem koncesji na wiercenia i wydobycie, opowiadali się przede wszystkim obrońcy środowiska i władze nadmorskich regionów, między innymi Emilii-Romanii, Wenecji Euganejskiej, Kalabrii, Marche i Abruzji, które były promotorami tych ogólnonarodowych konsultacji.

Więcej informacji na stronie: www.gaz-system.pl.« powrót

Wiadomość
Piątek, 15/04/2016 - 02:47:53
logo_psg.jpgPrawie sto podmiotów zgłosiło projekty w inicjatywie PGNiG Termika zatytułowanej „Otwarte innowacje dla gospodarki o obiegu zamkniętym – inteligentna energetyka”. Inicjatywa powstała we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Celem naboru było znalezienie praktycznych rozwiązań spełniających technologiczne i środowiskowe wyzwania PGNiG Termika. Proponowane projekty wykonawcze miały za zadanie być możliwe do demonstracji, pilotażu i komercyjnego wdrożenia oraz zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

Więcej informacji na stronie: www.gdansk.psgaz.pl.« powrót

Wiadomość
Czwartek, 14/04/2016 - 09:33:46
logo_pgnig.jpgPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Grupa Azoty zawarły nową umowę na sprzedaż paliwa gazowego. Na podstawie umowy ramowej i podpisanych kontraktów dwustronnych PGNiG będzie dostarczało gaz ziemny do pięciu spółek z Grupy Azoty. Na mocy porozumienia może zostać dostarczony gaz o łącznej wartości około 3,3 mld złotych.

Wielkość dostaw w całym okresie obowiązywania umowy może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m3 gazu.

- Dzisiejsze spotkanie i podpisanie umowy między dwiema ważnymi spółkami, dwoma ważnymi podmiotami Skarbu Państwa dowodzi, że patriotyzm gospodarczy to konkretne idee, cele i przede wszystkim realizacje, których następstwem jest silna i niezależna Polska, atrakcyjna dla inwestorów, przyjazna dla przedsiębiorców – powiedział Dawid Jackiewicz, minister skarbu.

Więcej informacji na stronie: www.pgnig.pl.« powrót

Wiadomość
Środa, 13/04/2016 - 21:14:13
logo_lotos.jpgWedług nieoficjalnych informacji Gazprom ma być skłonny wypłacić odszkodowanie w wysokości 759 mln euro włoskiej spółce Saipem. Chodzi o naprawienie szkody związanej z rozwiązaniem umowy na budowę South Streamu.

Włoska spółka Saipem (współbudowniczy naszego gazoportu w Świnoujściu) specjalizuje się w infrastrukturalnym budownictwie gazowym. Firma od lat buduje i układa rurociągi zarówno na lądzie jak i po dnie morskim.

Więcej informacji na stronie: www.lotos.pl.« powrót

Wiadomość
Wtorek, 12/04/2016 - 02:42:34
logo_orlen.jpgPorozumieniem zakończyły się negocjacje gazowe pomiędzy rosyjskim koncernem Gazprom i francuskim Engie. Firmy podpisały umowę w sprawie „kształtowania cen gazu” i zakończyły także postępowanie arbitrażowe. Porozumienie pomiędzy obiema firmami pokazuje, jak nierówno swoich partnerów traktują Rosjanie.

Engie skargę do sądu arbitrażowego w Sztokholmie wniosła 23 grudnia ubiegłego roku. Domagała się zmiany cen gazu. Zaledwie po nieco trzech miesiącach doszło do ugody. Strony nie podały warunków umowy, wiadomo jednak, że Engie za gaz będzie płaciło mniej niż dotychczas.

Zaistniała sytuacja dość dokładnie ilustruje, jak Rosjanie traktują swoich partnerów biznesowych, pokazuje także, że niestety nad ekonomią przewagę ma polityka.

Więcej informacji na stronie: www.orlen.pl.« powrót

Wiadomość
Poniedziałek, 11/04/2016 - 10:54:29
logo_lotos.jpgSzef ukraińskiej spółki gazowniczej Naftohaz stwierdził, że budowa drugiej nitki Nord Streamu blokuje dywersyfikację dostaw gazu do Unii Europejskiej i jest wręcz "koniem trojańskim", który w przyszłości utrudni uniezależnienie się UE od rosyjskiego surowca.

Szef Naftohazu Andriej Koboliew powiedział to w Parlamencie Europejskim. Zdaniem menedżera nie ma obecnie żadnych argumentów, które przemawiałyby za kontrowersyjną inwestycją. W grę wchodzą wyłącznie interesy Rosji.

Dyskusja nad budową drugiej nitki gazociągu po dnie Bałtyku obecnie nasila się.

Pomysł inwestycji jest bardzo krytykowany. - Morska część gazociągu Nord Stream 2 będzie podlegała rygorom III pakietu energetycznego - oświadczył w środę w Brukseli wiceszef KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz. Przyznał, że realizacja tej inwestycji może zagrozić dostawom przez Polskę.

Więcej informacji na stronie: www.lotos.pl.« powrót

Wiadomość
Niedziela, 10/04/2016 - 01:47:30
logo_wnp.jpgNasi wschodni sąsiedzi rozpoczęli tłoczenie gazu do podziemnych zbiorników surowca. Ciepła aura sprzyja Ukrainie w walce o uniezależnienie się od dostaw z Rosji.

Obecnie dziennie Ukraina zatłacza około 6 mln m3 gazu. To stosunkowo niewielka ilość surowca, ale należy pamiętać, że mamy dopiero pierwszą połowę kwietnia. Zwykle o tej porze netto wciąż więcej pobierano z magazynów gazu surowca, niż go zatłaczano.

Tak wczesne rozpoczęcie zatłaczania gazu to bardzo dobra informacja dla Kijowa, oznacza bowiem że coraz bardziej realne jest, aby w tym roku Kijów w ogóle nie kupił gazu od Moskwy.

Więcej informacji na stronie: www.wnp.pl.« powrót

Wiadomość
Czwartek, 07/04/2016 - 07:19:41
logo_gazsystem.jpgTesgas otrzymał od Gaz-Systemu zlecenie na budowę odcinka gazociągu na Dolnym Śląsku. Prace mają potrwać 13 miesięcy.

Wartość umowy wynosi 10,99 mln zł brutto, a zadanie obejmuje budowę „gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary podetap Polkowice - Gaworzyce województwo dolnośląskie”.

Więcej informacji na stronie: www.gaz-system.pl.« powrót

Wiadomość
Środa, 06/04/2016 - 08:33:13
logo_gazsystem.jpgGaz-System uzyskał status RRM (Registered Reporting Mechanism) pozwalający na samodzielne raportowanie danych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia REMIT. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie danych klientów operatora.

Rozporządzenie REMIT (1227/2011) dotyczące przejrzystości funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz uzupełniające go Rozporządzenie Wykonawcze (1348/2014), wprowadzają szereg wymagań sprawozdawczych, w tym m.in. wymóg przekazywania przez operatorów systemów przesyłowych danych podstawowych oraz handlowych dotyczących kontraktów na przesył gazu ziemnego zawieranych w wyniku pierwotnej alokacji zdolności przesyłowych.

Więcej informacji na stronie: www.gaz-system.pl.« powrót

Wiadomość
Wtorek, 05/04/2016 - 11:33:46
logo_pgnig.jpgOd kwietnia nowym członkiem rady nadzorczej PGNiG jest Anna Wellisz.

Anna Wellisz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studium doktoranckiego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz podyplomowego studium z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest stypendystką Fondation Intellectuelle Europeene i Fundacji Czesława Miłosza oraz mediatorem z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po obronie doktoratu, do początku lat 90-tych prowadziła badania naukowe, specjalizując się w problematyce społecznych ruchów masowych, następnie zajęła się działalnością konsultingową. Jako ekspert Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze doradzała komisjom zakładowym, następnie jako partner "Grupy Gospodarczej" sp. z o.o. prowadziła projekty z zakresu organizacji, marketingu i zarządzania, programy restrukturyzacji regionalnej i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Od 1996 roku zajmowała stanowiska menedżerskie: jako dyrektor marketingu Fundacji "Centrum Prywatyzacji", zastępca dyrektora Biura Kadr (ds. polityki zatrudnienia i rozwoju zawodowego) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zastępca dyrektora Biura Zarządu (później Biura Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Kadrowej) Ciech.

W roku 2001 wyjechała do Nowego Jorku, gdzie pełniła funkcję I Sekretarza Wydziału Ekonomiczno - Handlowego Ambasady RP. Od roku 2006 pracuje w administracji publicznej (najpierw w Ministerstwie Gospodarki, od 2008 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), na stanowiskach kierowniczych związanych z nadzorem. W okresie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Węglozbycie S.A.

Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie: www.pgnig.pl.« powrót

Wiadomość
Poniedziałek, 04/04/2016 - 23:38:14
logo_pgnig.jpgRada nadzorcza gazowego potentata przyjęła zaktualizowaną strategię Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Spółka nie rezygnuje z akwizycji, chce zwiększać produkcję węglowodorów i nadal będzie wdrażała programy oszczędnościowe. Skupi się również na innych kierunkach.

Nowelizacja była konieczna ze względu na istotne wahania cen ropy naftowej na światowych rynkach. "W wyniku przeprowadzonych prac oraz weryfikacji dotychczasowych założeń, aktualizacja objęła aspekty związane ze zmianą założeń makroekonomicznych, rynkowych i operacyjnych oraz zmianę ambicji strategicznych. W efekcie nastąpiła modyfikacja istniejących inicjatyw strategicznych lub wprowadzono nowe" - czytamy w raporcie spółki.

Więcej informacji na stronie: www.pgnig.pl.« powrót

Wiadomość
Poniedziałek, 04/04/2016 - 20:03:05
logo_pgnig.jpgRada nadzorcza gazowego potentata przyjęła zaktualizowaną strategię Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Spółka nie rezygnuje z akwizycji, chce zwiększać produkcję węglowodorów i nadal będzie wdrażała programy oszczędnościowe. Skupi się również na innych kierunkach.

Nowelizacja była konieczna ze względu na istotne wahania cen ropy naftowej na światowych rynkach. "W wyniku przeprowadzonych prac oraz weryfikacji dotychczasowych założeń, aktualizacja objęła aspekty związane ze zmianą założeń makroekonomicznych, rynkowych i operacyjnych oraz zmianę ambicji strategicznych. W efekcie nastąpiła modyfikacja istniejących inicjatyw strategicznych lub wprowadzono nowe" - czytamy w raporcie spółki.

Więcej informacji na stronie: www.pgnig.pl.« powrót

Wiadomość
Poniedziałek, 04/04/2016 - 20:03:05
logo_pgnig.jpgRada nadzorcza gazowego potentata przyjęła zaktualizowaną strategię Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Spółka nie rezygnuje z akwizycji, chce zwiększać produkcję węglowodorów i nadal będzie wdrażała programy oszczędnościowe. Skupi się również na innych kierunkach.

Nowelizacja była konieczna ze względu na istotne wahania cen ropy naftowej na światowych rynkach. "W wyniku przeprowadzonych prac oraz weryfikacji dotychczasowych założeń, aktualizacja objęła aspekty związane ze zmianą założeń makroekonomicznych, rynkowych i operacyjnych oraz zmianę ambicji strategicznych. W efekcie nastąpiła modyfikacja istniejących inicjatyw strategicznych lub wprowadzono nowe" - czytamy w raporcie spółki.

Więcej informacji na stronie: www.pgnig.pl.« powrót

Wiadomość
Piątek, 01/04/2016 - 01:00:09
logo_wnp.jpgBartosz Korkozowicz został dyrektorem generalnym URE, zastąpił na tym stanowisku Annę Kraskę.

Bartosz Korkozowicz jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Integracji Europejskiej prowadzonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i École nationale d'administration (ENA).

URE podał, że nowy dyrektor generalny urzędu jest od wielu lat związany z administracją publiczną, był m.in. dyrektorem generalnym Urzędu Zamówień Publicznych, a ostatnio pracował w Ministerstwie Rozwoju.

Bartosz Korkozowicz został mianowany na urzędnika służby cywilnej w 2006 r. Zgodnie z informacjami podanymi przez URE posiada bogate doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej, eksploatacji i zarządu nieruchomościami oraz organizacji i prowadzenia szkoleń.

Więcej informacji na stronie: www.wnp.pl.« powrót

Wiadomość
Czwartek, 31/03/2016 - 12:21:45
logo_wnp.jpgBrytyjski koncern naftowy BP i China National Petroleum Corporation podpisały umowę w sprawie poszukiwania, rozwoju i produkcji gazu łupkowego ze złoża Neijiang-Dazu, znajdującego się w prowincji Syczuan.

Choć szczegóły dotyczące finansów umowy nie zostały upublicznione, to zdaniem analityków jest ona bardzo ciekawa. Jednoznacznie bowiem wskazują, że Chiny nie zamierzają zrezygnować z niekonwencjonalnych źródeł gazu łupkowego.

Warto przypomnieć, że szacunki sprzed kilku lat mówiły, że Chiny mogą mieć największe na świecie zasoby gazu w niekonwencjonalnych złożach. Spekulowano, że może to być nawet 30-35 bln m3 surowca.

Jednak spektakularnych odkryć zabrakło. Po części przyczyniły się do tego zmiany na rynku surowców i spadek cen gazu. To spowodowało, że prace nad pozyskaniem gazu łupkowego zwolniły.

Jednak obecnie pomimo niskich cen gazu, ruszają ponownie. Ma to związek z tym, że Chiny chcą w znaczący sposób ograniczyć zużycie węgla. Najchętniej zastąpiłyby go bardziej ekologicznymi paliwem. Gaz z własnych źródeł byłby dla Pekinu idealnym rozwiązaniem.

Więcej informacji na stronie: www.wnp.pl.« powrót

Wiadomość
Czwartek, 31/03/2016 - 08:18:39
logo_psg.jpgBrytyjski koncern naftowy BP i China National Petroleum Corporation podpisały umowę w sprawie poszukiwania, rozwoju i produkcji gazu łupkowego ze złoża Neijiang-Dazu, znajdującego się w prowincji Syczuan.

Choć szczegóły dotyczące finansów umowy nie zostały upublicznione, to zdaniem analityków jest ona bardzo ciekawa. Jednoznacznie bowiem wskazują, że Chiny nie zamierzają zrezygnować z niekonwencjonalnych źródeł gazu łupkowego.

Warto przypomnieć, że szacunki sprzed kilku lat mówiły, że Chiny mogą mieć największe na świecie zasoby gazu w niekonwencjonalnych złożach. Spekulowano, że może to być nawet 30-35 bln m3 surowca.

Więcej informacji na stronie: www.gdansk.psgaz.pl.« powrót

Wiadomość
Środa, 23/03/2016 - 07:03:02
logo_gazsystem.jpgRosyjski gigant gazowy zatwierdził plan remontów, przebudowy i rekonstrukcji „transportowych obiektów gazowych” na lata 2016-2020. Na razie nie mówi się o kwotach, ale te z pewnością będą ogromne.

Gazprom dysponuje największą na świecie siecią gazociągów o dużej średnicy, łączna ich długość sięga 170,7 tys. kilometrów. Te jednak wymagają inwestycji, bez których zdolności przesyłowe gazu będą spadać.

Jak oszacowali specjaliści, rocznie spadek zdolności przesyłowych bez programu napraw sieci byłby znaczny i mógłby wynosić nawet kilka miliardów m3. Dla koncernu, który żyje z eksportu surowca, taka sytuacja jest nie do zaakceptowania.

Więcej informacji na stronie: www.gaz-system.pl.« powrót

Wiadomość
Wtorek, 22/03/2016 - 23:21:01
logo_wnp.jpgArchitektura rynku energii elektrycznej w UE oraz tzw. zimowy pakiet gazowy UE to główne tematy poruszone podczas spotkania ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ministrem energii Litwy Rokasem Masiulisem. Rozmawiano także o rafinerii Orlenu w Możejkach.

Minister Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę na reformę architektury rynku energii elektrycznej w UE.

- Musimy wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, które następnie moglibyśmy prezentować na forum UE – dodał. W kontekście unijnego rynku energii elektrycznej wspomniał o nieplanowanych przepływach energii pomiędzy Polska a Litwą, które narażają Polskę na straty. – W tym zakresie również musimy wypracować wspólnie mechanizmy, które te niekorzystne zjawiska zredukują – zaznaczył Krzysztof Tchórzewski.

W nawiązaniu do nieplanowanych przepływów minister energii Litwy Rokas Masiulis podkreślił, że Litwa i Polska powinny każdorazowo starać się zapobiegać powstawaniu zagrożeń.

Więcej informacji na stronie: www.wnp.pl.« powrót

Polecamy:
Regulaminy
Zarząd Oddziału SITPNIG
Rys historyczny
Statut
Jak zostać członkiem
Organizacja
Koła przy SITPNIG Gdańsk
Inne stowarzyszenia
Warto zwiedzić
Linki
Galeria zdjęć
Jakość gazu
Stopka redakcyjna:
Archiwum artykułów
Statystyki
Stopka redakcyjna
Humor
Najnowsze artykuły:
19/09/2016 - 07:46
...
18/04/2016 - 05:42
PBG podpisało aneks z pozostałymi spółkami, które tworzą konsorcjum realizujące kontrakt na budowę terminalu LNG w Świnoujści...
17/04/2016 - 16:52
Niedzielne referendum we Włoszech w sprawie propozycji zniesienia automatycznego przedłużania koncesji na wydobycie ropy naft...
15/04/2016 - 02:47
Prawie sto podmiotów zgłosiło projekty w inicjatywie PGNiG Termika zatytułowanej „Otwarte innowacje dla gospodarki o ob...
14/04/2016 - 09:33
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Grupa Azoty zawarły nową umowę na sprzedaż paliwa gazowego. Na podstawie umowy r...
Partnerzy:
Co na to Murphy?
Prawidłowo napisany tekst pojawi się tylko wtedy, kiedy napiszesz go ręcznie.

 
  Start   Archiwum publikowanych artykułów   Jakość gazu   Regulaminy   Rys historyczny   Zarząd Oddziału SITPNIG   Oddziały SIPTNIG   Statut   Jak zostać członkiem
Organizacja   Koła przy SITPNIG Gdańsk   Inne stowarzyszenia   Warto zwiedzić   Linki   Galeria zdjęć   Kontakt  
SITPNiG   Pomorska Spółka Gazownictwa   CP Energia   LOTOS   PGNiG   Wirtualny Nowy Przemysł  

© 2007-2012 SITPNiG - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Gdańsk

Realizacja: 4mpproject.pl